Spolek pozor ART, z. s., IČ: 11999021, sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha (dále jen „spolek“), pořádá charitativní projekt MAKE ART NOT WAR (dále jen „projekt“).

Účelem projektu je finanční podpora sbírky: Veřejná finanční sbírka SOS Ukrajina zřízená organizací Člověk v tísni, číslo účtu: 0093209320/0300.

Projektem se rozumí možnost přispět do finanční sbírky prostřednictvím pořízení grafického listu na webové stránce pozorart.cz (nebo makeartnotwar.com)

Po uhrazení stanovené částky, případně dalšího dobrovolného příspěvku, se kupující stává majitelem grafického listu.

Částkou se pro účely projektu se rozumí částka, kterou kupující poskytuje jako dar na sbírku na pomoc SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni.

Částka na faktuře činí 50% z ceny grafického listu uvedeného na webové stránce plus doprava, zbylá částka se rovná výši poskytnutého daru. 

Objednané grafické listy budou odeslány poštou do 2 měsíců de dne zaslání příspěvku. Příspěvek je možné uhradit pouze převodem na účet či prostřednictvím QR kódu.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje spolek prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiného podnikatele oprávněného poskytovat poštovní nebo zasilatelské služby.

Vrácení grafického listu v případě chybné objednávky není možné. Reklamace v případě poškození dodávky uplatňuje kupující přímo u spolku.  

Spolek na žádost kupujícího vystaví potvrzení o poskytnutí daru.

Po skončení projektu bude částka poukázána na veřejný sbírkový účet zřízený organizací Člověk v tísni, číslo účtu: 0093209320/0300.

Zároveň bude zveřejněna celková částka, která byla vybrána.